Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Hướng dẫn thủ tục xin ngừng hoạt động xả thải

Hồ sơ môi trường bao gồm giấy phép xả thải được quy định ràng buộc đối với tất cả cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ có phát sinh nước thải và xả thải trực tiếp ra nguồn tiếp nhận. Việc lập giấy phép xả thải dựa trên những quy định cụ thể được pháp luật định rõ ràng tại một số Thông tư và Nghị định. Tuy nhiên, liên quan đến vấn đề tạm dừng hoặc ngừng hoạt động xả thải được áp dụng đối với đối tượng nào không phải ai cũng nắm rõ chi tiết nhất.

Tư vấn thủ tục xin ngừng hoạt động xả thải vào nguồn nước
(Hình: Thủ tục xin ngừng hoạt động xả thải)

Để tránh nhầm lẫn cho chủ doanh nghiệp, công ty môi trường Hợp Nhất đã tìm hiểu một số Nghị định có quy định cụ thể đối với các trường hợp xin ngừng hoặc không được cấp giấy phép xả thải, cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé!

Nội dung ngừng hoạt động xả thải như sau

Điều 25 nghị định 201/2013/NĐ-CP có quy định về thu hồi giấy phép xả thải được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

 1. Chủ giấy phép bị phát hiện giả mạo tài liệu, kê khai không trung thực các nội dung trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoặc sửa chữa làm sai lệch nội dung của giấy phép
 2. Tổ chức là chủ giấy phép bị giải thể hoặc bị tòa án tuyên bố phá sản, cá nhân là chủ giấy phép bị chết, bị tòa án tuyên bố đã chết. Bị mát năng lực hành vi dân sự hoặc bị tuyên bố mất tích
 3. Chủ giấy phép vi phạm quyết định đình chỉ hiệu lực của giấy phép, tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần các quy định của giấy phép
 4. Giấy phép được cấp không đúng thẩm quyền

Khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi giấy phép vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng

 • Giấy phép đã được cung cấp nhưng chủ giấy phép không thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận giấy phép.
 • Trường hợp giấy phép bị thu hồi quy định tại điểm a, điểm c khoản 1 Điều này, chủ giấy phép chỉ được xem xét cấp lại giấy phép mới sau 3 năm, kể từ ngày giấy phép bị thu hồi sau khi đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ liên quan đến việc thu hồi giấy phép cũ.
 • Trường hợp giấy phép bị thu hồi quy định tại điểm d khoản 1 Điều này, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép xem xét việc cấp giấy phép mới.
 • Trường hợp giấy phép bị thu hồi theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này thì chủ giấy phép được nhà nước bồi thường thiệt hại, hoàn trả tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.

Điều 26 Nghị định 201/2013/NĐ-CP quy định trả lại giấy phép, chấm dứt hiệu lực của giấy phép

Giấy phép tài nguyên nước đã được cung cấp nhưng chủ giấy phép không sử dụng hoặc không có nhu cầu sử dụng tiếp thì có quyền trả loại cho cơ quan cấp giấy phép và thông báo lý do.

Giấy phép bị chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau đây:

 • Giấy phép bị thu hối
 • Giấy phép đã hết hạn
 • Giấy phép đã được trả lại
 • Khi giấy phép bị chấm dứt hiệu lực thì các quyền liên quan đến giấy phép cũng bị chấm dứt.

Điều 28 Nghị định 80/2014/NĐ-CP quy định về ngừng hoạt động xả thải bao gồm:

*** Đối với hộ gia đình:

 • Vi phạm các quy định quản lý thoát nước thì bị xử lý theo quy định của Pháp luật. Đơn vị thoát nước không được ngừng cung cấp dịch vụ thoát nước trong mọi trường hợp, trừ các trường hợp được quy định trong trường hợp đồng quản lý, vận hành.

*** Đối với các hộ thoát nước khác:

 • Vi phạm các quy định về thoát nước, đơn vị thoát nước thông báo bằng văn bản về việc vi phạm và yêu cầu hộ thoát nước khắc phục. Nếu hộ thoát nước không chấp hàng thì đơn vị thoát nước thực hiện việc ngừng dịch vụ thoát nước theo các điều, khoản được quy định trong Hợp đồng dịch vụ thoát nước và các quy định của pháp luật có liên quan
 • Dịch vụ thoát nước được khôi phục sau khi hộ thoát nước đã khắc phục hoàn toàn hậu quả do các hành vi phạm gây ra, hoàn thành các nghĩa vụ theo quy định
 • Trường hợp ngừng dịch vụ thoát nước để sửa chữa, cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước, đơn vị thoát nước phải có văn bản thông báo cho các hộ thoát nước có liên quan biết lý do, thời gian tạm ngừng dịch vụ thoát nước; đồng thời, đơn vị thoát nước phải có biện pháp thoát nước tạm thời để hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của các hộ thoát nước và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
Công ty tư vấn hồ sơ môi trường Hợp Nhất
(Hình: Công ty môi trường Hợp Nhất)

Với những thông tin trên, chúng tôi hy vọng sẽ giúp bạn giải quyết được thắc mắc về thủ tục xin ngừng hoạt động xả thải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về dịch vụ tư vấn môi trường, hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo Hotline 0938 857 768!

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!