Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Lập giấy phép xả thải tại Long An

Với những sức ép kinh tế đã tạo ra không ít những ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng môi trường. Xin giấy phép xả thải vào nguồn nước đã trở thành nhiệm vụ và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động sản xuất xả thải vào nguồn tiếp nhận. Bạn cần lập giấy phép xả thải tại Long An để theo dõi tình hình xả thải nhằm phát hiện kịp thời những tác nhân xấu khiến môi trường bị biến đổi và suy thoái môi trường nghiêm trọng.

Lập giấy phép xả thải tại Long An
(Hình: Lập giấy phép xả thải tại Long An)

Đối tượng phải lập giấy phép xả thải

Đối tượng cần xin giấy phép xả thải tại Long An thuộc một trong các trường hợp dưới đây:

Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

+ Quy mô xả nước thải không vượt quá 5 m3/ngày đêm

+ Nước thải chứa chất độc hại, chất phóng xạ

+ Không xả nước thải vào hệ thống thu gom tập trung đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt, không thỏa thuận hoặc không có hợp đồng xử lý, tiêu thoát nước với đơn vị chịu trách nhiệm vận hành và xử lý nước thải tập trung

Đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản

+ Cơ sở có quy mô vượt quá 10.000 m3/ngày đêm

+ Cơ sở nuôi trồng thủy sản không hoạt động trên sông, biển, hồ chứa

Căn cứ pháp lý lập giấy phép xả thải

 • Căn cứ vào Luật Tài nguyên nước năm 2013
 • Căn cứ vào Nghị định số 201/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một điều của Luật Tài nguyên nước.
 • Căn cứ Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy tài nguyên nước.
 • Căn cứ Nghị định số 142/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt quy định hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản có hiệu lực từ ngày 15/12/2013.

Hồ sơ hoàn chỉnh để lập giấy phép xả thải tại Long An

 • Đơn đề nghị xin giấy phép xả thải tại Long An.
 • Đề án xả thải vào nguồn nước.
 • Báo cáo hiện trạng xả thải kèm quy trình vận hành của HTXLNT.
 • Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước trước và sau khi xả thải không quá 3 tháng kể từ thời điểm lấy mẫu.
 • Sơ đồ vị trí xả thải.
 • Cùng các giấy tờ pháp lý đi kèm.

Nội dung báo cáo tình hình xả thải vào nguồn nước tại Long An

Tình hình xả nước thải vào nguồn nước

 • Trình bày thay đổi, cải tạo, nâng cấp công trình xả nước thải trong thời gian hoạt động.
 • Đánh giá những biến động liên quan trực tiếp đến lưu lượng, chất lượng nước thải trong thời gian xả thải vào nguồn tiếp nhận dựa theo nội dung giấy phép xả thải đã được phê duyệt.
 • Kết quả quan trắc về lưu lượng, chất lượng nước thải tại thời điểm xin gia hạn/điều chỉnh giấy phép xả thải.

Hiện trạng nguồn tiếp nhận nước thải

 • Đánh giá sơ bộ hiện trạng khai thác, sử dụng nước khu vực nguồn tiếp nhận nước thải
 • Mô tả tổng quan thực trạng nguồn nước tại khu vực tiếp nhận nước thải bao gồm màu sắc, động vật thủy sinh và đánh giá chất lượng nguồn nước

Tình hình thực hiện những quy định trong giấy phép của chủ giấy phép

 • Báo cáo tình hình thực hiện quan trắc, giám sát lưu lượng, chất lượng nước thải, nguồn tiếp nhận, chế độ thông tin báo cáo theo quy định trong giấy phép xả thải đã được cấp
 • Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra từ cơ quan quản lý nhà nước
Công ty môi trường Hợp Nhất
(Hình: Công ty tư vấn hồ sơ môi trường Hợp Nhất)

Dịch vụ lập giấy phép xả thải tại Hợp Nhất

Nếu doanh nghiệp không biết lập giấy phép xả thải tại Long An phải bắt đầu từ đâu, cần chuẩn bị những loại giấy tờ, pháp lý nào thì hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn môi trường của Hợp Nhất. Chúng tôi là đơn vị cấp giấy phép xả thải uy tín, chuyên lập các loại hồ sơ môi trường cho doanh nghiệp như báo cáo quan trắc môi trường, lập đtm, sổ chủ nguồn thải,… với thời gian nhanh chóng, chi phí cạnh tranh và nội dung giấy phép hoàn chỉnh được phê duyệt trong thời gian sớm nhất.

Chuyên viên môi trường của chúng tôi sẽ tiến hành thực hiện giấy phép xả thải theo quy trình sẵn có từ quá trình khảo sát, lấy mẫu, phân tích đến việc viết hồ sơ và nộp lên cơ quan thẩm định xem xét và phê duyệt.

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!