Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Hồ sơ đánh giá tác động môi trường

Như những thông tin trước chúng tôi đã giới thiệu, việc lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường thể hiện tầm ảnh hưởng của dự án đến môi trường xung quanh. Thông qua đó, các cơ quan nhà nước sẽ xem xét và thẩm định có nên cấp quyết định phê duyệt cho dự án hay không. Ngoài ra, mỗi báo cáo đtm của dự án giúp ràng buộc trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc chủ động BVMT nơi dự án đang triển khai thực hiện.

Căn cứ pháp lý thực hiện hồ sơ đánh giá tác động môi trường

 • Luật Bảo vệ môi trường 2014.
 • Nghị định 40/2019/NĐ-CP ban hành ngày 13/5/2019 quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2019.
 • Thông tư 25/2019/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 40/2019/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật BVMT và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.
Hồ sơ đánh giá tác động môi trường
(Hình: Hồ sơ đánh giá tác động môi trường)

Mục đích của việc lập Hồ sơ đánh giá tác động môi trường là gì?

 • Giúp cơ quan nhà nước cân nhắc, phân tích, dự báo tác động đến môi trường của dự án.
 • Đề xuất phương án phòng tránh, giảm bớt những tác động tiêu cực phù hợp với mục tiêu phát triển.
 • Cơ sở pháp lý giúp định hướng những vấn đề quan trọng trong việc phát triển kinh tế – xã hội của từng địa phương về vật chất và tinh thần.
 • Cung cấp thông tin chuẩn xác, tin cậy về vấn đề môi trường nổi bật.

Hồ sơ đánh giá tác động môi trường hoàn chỉnh

Để quá trình thực hiện báo cáo ĐTM hiệu quả, chủ dự án cần lưu ý đến các loại hồ sơ đánh giá tác động môi trường quan trọng dưới đây:

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Giấy chứng nhận đầu tư.
 • Hợp đồng thuê đất hoặc xưởng/QĐ giao đất,…
 • Chủ trương đầu tư, các Quyết định phê duyệt đầu tư, quy hoạch,… liên quan đến dự án.
 • Thỏa thuận, Hợp đồng đấu nối và xử lý nước thải.
 • Thuyết minh dự án đầu tư.
 • Báo cáo kinh tế – kỹ thuật (với những dự án xây dựng như xây dựng khu chung cư, nghỉ dưỡng, công trình hạ tầng kỹ thuật,…) hoặc tương đương.
 • Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố, phương án PCCC (nếu có).
 • Bản vẽ mặt bằng tổng thể (các hạng mục công trình).
 • Bản vẽ mặt bằng bố trí dây chuyền sản xuất hoặc máy móc, thiết bị.
 • Bản vẽ thoát nước mưa.
 • Bản vẽ thoát nước thải.
 • Bản vẽ hệ thống xử lý nước thải, khí thải (nếu có).
Công ty môi trường
(Hình: Công ty tư vấn môi trường Hợp Nhất)

Nếu Quý Doanh nghiệp còn thắc mắc bất kỳ vấn đề nào liên quan đến thủ tục/hồ sơ đánh giá tác động môi trường, vui lòng liên hệ trực tiếp theo Hotline 0938.857.768 để được tư vấn miễn phí nhé! Ngoài ra dịch vụ tư vấn môi trường của Hợp Nhất còn chuyên:

 • Lập báo cáo ĐTM của dự án
 • Lập kế hoạch bảo vệ môi trường đơn giản
 • Lập sổ chủ nguồn thải
 • Lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ hằng năm
 • Xin giấy phép khai thác nước ngầm/nước mặt
 • Xin giấy phép xả thải

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường: quý bạn đọc cần tra cứu - cập nhật hiệu lực pháp luật hiện hành của từng điều luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!