Nếu Quý khách hàng có nhu cầu về thủ tục xin giấy phép xả thải, vui lòng liên hệ với công ty môi trường Hợp Nhất theo Hotline 0938 857 768!