Dịch vụ làm giấy phép môi trường

Doanh nghiệp cần lập hồ sơ, báo cáo môi trường nào?

Một doanh nghiệp hoạt động ở địa phương thì cần thực hiện các loại báo cáo môi trường nào? Mỗi loại báo cáo phải thực hiện theo tần suất, quy trình ra sao? Để doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục hồ sơ môi trường doanh nghiệp, hôm nay Hợp Nhất sẽ tổng hợp một vài yêu cầu quan trọng dưới đây!

Báo cáo quản lý chất thải nguy hại

Khi doanh nghiệp có phát sinh chất thải nguy hại với khối lượng > 600 kg/năm, thời gian hoạt động > 1 năm thì phải tiến hành lập hồ sơ đăng ký sổ chủ nguồn thải CTNH (Điều 12 của Thông tư 36/2015/TT-BTNMT).

Sau đó, để tuân thủ các quy định của pháp luật, chủ doanh nghiệp phải định kỳ lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ hằng năm. Tần suất báo cáo từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12.

Báo cáo công tác BVMT

Căn cứ theo Điều 5 của Nghị định 40/2019/NĐ-CP và Điều 40 của Thông tư 25/2019/TT-BTNMT thì doanh nghiệp phải tiến hành lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường gồm quan trắc, giám sát môi trường định kỳ; quan trắc tự động, liên tục CTR sinh hoạt, quản lý CTR công nghiệp thông thường, quản lý CTNH, quản lý phế liệu nhập khẩu, kết quả giám sát phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản.

Theo đó, chủ dự án lập báo cáo công tác BVMT định kỳ hằng năm từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12. Tần suất lập báo cáo 1 năm/lần. Và gửi đến cơ quan phê duyệt ĐTM, kế hoạch bảo vệ môi trường cùng các hồ sơ môi trường khác tương đương.

Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

Quan trắc nước thải

  • Dự án đã đi vào vận hành có quy mô, công suất thuộc đối tượng lập ĐTM với tổng khối lượng nước thải thải ra môi trường từ 20 m3/ngày thì thực hiện quan trắc 3 tháng/lần.
  • Dự án đã đi vào vận hành có quy mô, công suất thuộc đối tượng lập kế hoạch bảo vệ môi trường với tổng khối lượng nước thải thải ra môi trường từ 20 m3/ngày thì thực hiện quan trắc 6 tháng/lần.
Doanh nghiệp cần lập hồ sơ, báo cáo môi trường nào?
Doanh nghiệp cần lập hồ sơ, báo cáo môi trường nào?

Quan trắc khí thải

  • Dự án đã đi vào vận hành có quy mô, công suất thuộc đối tượng lập ĐMT với tổng lưu lượng khí thải thải ra môi trường từ 5.000 m3 khí thải/giờ trở lên thì thực hiện quan trắc 3 tháng/lần.
  • Dự án đã đi vào vận hành có quy mô, công suất thuộc đối tượng lập kế hoạch BVMT với tổng lưu lượng khí thải thải ra môi trường từ 5.000 m3 khí thải/giờ trở lên thì thực hiện quan trắc 6 tháng/lần.

Về báo cáo quan trắc môi trường lao động phải phù hợp với quy định của Sở Y tế theo đúng hướng dẫn. Báo cáo được thực hiện dựa trên các chỉ tiêu tại môi trường làm việc phản ánh rõ chất lượng, môi trường, các chỉ tiêu nguy hiểm, độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động.

Về việc khai thác nước ngầm

Khi doanh nghiệp khai thác, sử dụng nước dưới đất thì phải đăng ký giấy phép khai thác nước dưới đất, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép khi hết hạn đúng theo quy định.

Doanh nghiệp phải tiến hành lập sổ quan trắc lưu lượng mực nước định kỳ nộp trước ngày 15/12. Báo cáo phải nêu rõ tình hình khai thác, sử dụng nước với đầy đủ các chỉ tiêu quan trắc, chế độ quan trắc về Sở TNMT.

  • Khi quan trắc mực nước theo mực nước tĩnh và mực nước động.
  • Khi quan trắc lưu lượng được thực hiện 1 ngày/lần.
  • Khi quan trắc chất lượng nước phải lấy mẫu 2 lần/năm với thông số, chỉ tiêu theo đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước.

Về việc lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục

  • Các đối tượng phải lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải tự động, lấy mẫu và camera giám sát gồm chủ KCN, CCN; chủ nguồn thải nằm ngoài KCN có công suất lưu lượng từ 500 m3/ngày đêm trở lên; chủ nguồn thải nằm trong KCN được phép xả thải ra hệ thống thoát nước mưa của KCN.
  • Khi nguồn thải có công suất nhỏ hơn 500 m3/ngày đêm nhưng thuộc ngành nghề sản xuất gây ô nhiễm như nhuộm vải, xi mạ, giấy, thuộc da, tái chế, hóa chất; hoặc chủ nguồn thải bị khiếu nại, tố cáo gây ô nhiễm do xả thải. Tùy trường hợp mà yêu cầu lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải tự động.

Quý KH cần tư vấn thêm bất kỳ loại HSMT nào thì hãy liên hệ ngay với Dịch vụ tư vấn môi trường Hợp Nhất qua Hotline 0938.857.768 để được tư vấn miễn phí nhé!